Miejsca realizacji projektu

  • Polska (252 ha): Torfowiska Orawskie
  • Niemcy (20 ha): Häsener Luch
  • Belgia (130 ha): Vallei van de Grote beek
  • Holandia (30 ha): Witte Veen
  • Irlandia (217 ha): Connemara

Środki odtworzeniowe mają na celu przywrócenie naturalnej funkcji torfowisk jako pochłaniaczy dwutlenku węgla. Wiąże się to głównie z ponownym nawadnianiem osuszonych obszarów, choć działania będą się różnić w zależności od indywidualnych warunków każdego miejsca realizacji projektu. Na przykład na niektórych obszarach usunięte zostaną krzewy i drzewa, a następnie przeprowadzone zostanie aktywne sadzenie roślinności torfotwórczej.

Loading...