O projekcie

W skali globalnej UE jest drugim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych (GHG) pochodzących ze zdegradowanych torfowisk. Około siedem procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z osuszonych torfowisk, które są wykorzystywane w rolnictwie lub leśnictwie.

Potrzebujemy zdrowych torfowisk

Oprócz pomocy w regulacji klimatu, zdrowe torfowiska zapewniają wiele innych istotnych funkcji ekosystemu. Działają jako naturalne filtry przeciwpowodziowe i filtry wód gruntowych oraz zapewniają siedliska zagrożonym gatunkom. Nawadnianie pomaga przywrócić naturalne funkcje torfowisk. Podniesienie poziomu wody na torfowiskach natychmiast zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, a w dłuższej perspektywie pomaga również przywrócić funkcję torfowisk polegającą na gromadzeniu węgla organicznego. Poprzez nawadnianie zdegradowanych torfowisk w pięciu krajach, projekt LIFE Multi Peat ma obecnie na celu przekształcenie pilnego kryzysu klimatycznego w zrównoważoną ścieżkę do przyszłości.

Przywrócenie pięciu lokalizacji projektu w Europie

Projekt LIFE Multi Peat ma na celu przywrócenie zdegradowanych torfowisk poprzez nawodnienie pięciu lokalizacji projektu w Belgii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Polsce. Ścisłe monitorowanie emisji gazów cieplarnianych w miejscach rekultywacji pomoże zrozumieć, w jaki sposób rekultywacja torfowisk może przyczynić się do łagodzenia zmian klimatycznych. Ponadto projekt ma na celu przetestowanie i rozpowszechnienie alternatywnych opcji użytkowania terenów podmokłych, tj. paludikultury, jako zrównoważonej alternatywy dla rolnictwa opartego na drenażu na torfowiskach. Bliska współpraca i wymiana wiedzy z ekspertami w dziedzinie odtwarzania torfowisk i zarządzania nimi będzie wspierać rozwój polityki torfowiskowej opartej na dowodach.

Tytuł projektu
LIFE Multi Peat

Kraje
Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Irlandia

Okres
2021 do 2026

Partnerzy
Natuurpunt, National University of Ireland, Natuurmonumenten, Eurosite, Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), NABU

Sponsorowane przez / wspierane przez
LIFE Climate Change Mitigation Programme

Dzięki temu projektowi przyczyniamy się do realizacji następujących SDGs
Bezpośrednio: SDG 12, SDG 13 i SDG 15
Bezpośrednio: SDG 3, SDG 6 i SDG 17

Loading...