Projectlocaties

  • Polen (252 ha): Orawa moerassen
  • Duitsland (20 ha): Häsener Luch
  • België (130 ha): Vallei van de Grote beek
  • Nederland (30 ha): Witte Veen
  • Ierland (217 ha): Connemara

De herstelmaatregelen zijn erop gericht de natuurlijke functie van veengebieden als koolstofput te herstellen. Dit houdt voornamelijk in dat gedraineerde gebieden opnieuw worden bevochtigd, hoewel de maatregelen variëren afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke projectlocatie. In sommige gebieden worden bijvoorbeeld struiken en bomen verwijderd en wordt actief veenvormende vegetatie geplant.

Loading...