Over het project

Op wereldschaal is de EU de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen afkomstig van gedegradeerde veengebieden. Ongeveer zeven procent van de totale broeikasgasemissies in de EU is afkomstig van gedraineerde veengebieden die worden gebruikt voor land- of bosbouw.

We hebben gezonde veengebieden nodig

Gezonde veengebieden helpen niet alleen het klimaat te reguleren, maar bieden ook vele andere essentiële ecosysteemfuncties. Ze fungeren als natuurlijke overstromingscontrole en grondwaterfilters en bieden habitats voor bedreigde diersoorten. Herbevochtiging helpt de natuurlijke functies van veengebieden te herstellen. Het verhogen van het waterpeil in veengebieden vermindert onmiddellijk de uitstoot van broeikasgassen en helpt op de lange termijn ook om de functie van veengebieden, namelijk het accumuleren van organische koolstof, te herstellen. Door aangetaste veengebieden in vijf landen opnieuw te bevochtigen, wil het LIFE Multi Peat-project nu een urgente klimaatcrisis omzetten in een duurzame weg naar de toekomst.

Herbevloeiing van vijf projectlocaties in Europa

Het LIFE Multi Peat-project heeft als doel aangetaste veengebieden te herstellen door vijf projectlocaties te herbevloeien in België, Duitsland, Ierland, Nederland, en Polen. Het nauwlettend volgen van de uitstoot van broeikasgassen op de herstellocaties zal helpen begrijpen hoe veenweideherstel kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast is het project gericht op het testen en verspreiden van alternatieve vormen van nat landgebruik, zoals paludicultuur, als duurzaam alternatief voor drainagegerichte landbouw op veengebieden. Nauwe netwerking en kennisuitwisseling met deskundigen op het gebied van veenlandherstel en -beheer zullen de ontwikkeling van op feiten gebaseerd veenlandbeleid ondersteunen.

Projecttitel
LIFE Multi Peat

Landen
Polen, Duitsland, België, Nederland, Ierland

Periode
2021 tot 2026

Partners
Natuurpunt, National University of Ireland, Natuurmonumenten, Eurosite, Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), NABU

Gesponsord door / gesteund door
LIFE Climate Change Mitigation Programme

Met dit project dragen we bij aan de volgende SDG's
Direct: SDG 12, SDG 13 en SDG 15
indirect: SDG 3, SDG 6 en SDG 17

Loading...